Hypokalkulačka

Detailný popis bankového produktu

Na kalkulačku

OTP Banka Slovensko, a.s.

otp HYPO úver

Aktuálna akcia banky

- zľavy z úrokovej sadzby za aktívne využívanie účtu vedeného v OTP Banke,
- 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru.


Zvýhodnené úrokové sadzby:
- pri fixácii na 3 roky od 1,20%,
- pri fixácii na 5 rokov od 1,40%,
- pri fixácii na 10 rokov od 2,20%.

Parametre z kalkulačky zadané klientom

Typ úveru Účelový úver
Výška úveru 45 000,00 €
Doba splatnosti v rokoch 5 rokov
Typ úrokovej sadzby 3 roky nemenná
Hodnota nehnuteľnosti 75 000,00 €
Typ nehnuteľnosti Byt
Vek klienta 18 rokov
Bonita klienta Priemerná
Zaplatená suma celkom 46 785 €
Mesačná splátka 779 €
Vstupný poplatok 0 €
Úroková sadzba 1,36 %
Výška úveru k hodnote nehnuteľnosti 60 %
Náklady na zriadenie záložného práva 66 €

Všeobecné parametre produktu

Podmienky získania
Občania po dovŕšení veku 18 rokov, občania SR s trvalým pobytom v SR, cudzinci s trvalým pobytom v SR alebo občania krajín, ktoré sú členmi EU s príjmom zo závislej činnosti, z podnikania alebo iným príjmom.
Výhody/Bonusy
Expresne rýchle spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku, čerpanie úveru ihneď po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností, čerpanie úveru bez bločkov a potvrdení do 40% z výšky úveru, zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bečného účtu, možnosť realizovať mimoriadne splátky úveru bez poplatku.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí Áno
Min. vek klienta 18 rokov
Max. vek klienta 65 rokov
Min. výška úveru 700 €
Max. výška úveru
Do 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.
Min. doba splatnosti úveru v rokoch 1 rok
Max. doba splatnosti úveru v rokoch 30 rokov
Doklady, potrebné k vybaveniu
Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti, resp. potvrdenie o výške daňovej povinnosti za posledné dve zdaňovacie obdobia (v prípade overenia príjmu bankou v Sociálnej poisťovni nie je potrebné predkladať potvrdenie o príjme). K podaniu žiadosti o úver (zabezpečený nehnuteľnosťou) nie je potrebné predkladať originál listu vlastníctva ani originál kópie z katastrálnej mapy.

Informácie o zabezpečení

Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Áno
Max. výška úveru z hodnoty domu 90 %
Max. výška úveru z hodnoty bytu 90 %
Ocenenie nehnuteľnosti interným bankovým znalcom ---
Iné zabezpečenie ---

Informácie o cenníkových poplatkoch

Vstupný poplatok (%) 1,00 %, min. 200,00 €
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 65 €
Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia 149 €
Poplatok za expresné spracovanie úveru 0 €
Poplatok za ďalšie čerpanie úveru 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy 0 €
Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
Skutočné náklady banky priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie alebo mimoriadne splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením, avšak najviac vo výške 1% z predčasne splatenej sumy.
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)
20% istiny úveru na bývanie v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie

Pokuty a sankcie

Sankčná úroková sadzba
5% + štandardná úroková sadzba
Poplatok za 1.upomienku Skutočné náklady
Poplatok za 2.upomienku
(resp. výzvu na predčasné splatenie)
Skutočné náklady
Spôsob splácania Anuitný
Povinné poistenie splácania úveru Nie
Povinné poistenie nehnuteľnosti Áno
Povinné životné poistenie Nie
87
prijatých dopytov
81
ponúk od poradcov
21
registrovaných poradcov
6 550 800
objem hypoték v € celkom

Chcem dostať nezáväzné ponuky

Stačí sa registrovať a pridať dopyt s detailami požadovanej hypotéky.
Následne Vám poradcovia vypracujú ponuky na mieru.

Pridať dopyt

Registráciou profilu získa hypotekárny poradca prístup k prevereným dopytom o hypotéku.

* pre aktiváciu profilu sprostredkovateľa na HypoTrh.sk musí byť hypotekárny poradca registrovaný v zozname poradcov NBS