Hypokalkulačka

Detailný popis bankového produktu

Na kalkulačku

Fio banka, a.s.

Fio hypotéka

Aktuálna akcia banky

- pri fixácii na 3 roky je úroková sadzba od 1,48%.

Pri fixácii na 5 rokov je výška úrokovej sadzby od 1,78% za predpokladu, že predmetom úveru bude kúpa nehnuteľnosti a výška úveru bude min. 37.500 € (max. 80% z hodnoty nehnuteľnosti),

- pri úvere do 37.500 € je úroková sadzba od 1,88%.

Parametre z kalkulačky zadané klientom

Typ úveru
Výška úveru 45 000,00 €
Doba splatnosti v rokoch 5 rokov
Typ úrokovej sadzby 3 roky nemenná
Hodnota nehnuteľnosti 75 000,00 €
Typ nehnuteľnosti Byt
Vek klienta 18 rokov
Bonita klienta Priemerná
Zaplatená suma celkom 46 370 €
Mesačná splátka 772 €
Vstupný poplatok 0 €
Úroková sadzba 1,52 %
Výška úveru k hodnote nehnuteľnosti 60 %
Náklady na zriadenie záložného práva 66 €

Všeobecné parametre produktu

Podmienky získania
Hypotéky banka poskytuje občanom EÚ alebo ESVO, ktorí majú na území SR trvalý alebo prechodný pobyt a ich príjem je generovaný na území SR. Prechodný pobyt musí trvať najmenej 1 rok. Občan inej krajiny musí mať v SR trvalý pobyt a to najmenej po dobu 1 roka a jeho príjem musí byť generovaný v SR.
Výhody/Bonusy
Bez poplatku:
- za poskytnutie úveru, vedenie bežného i úverového účtu, rezerváciu prostriedkov.

So službou Hyposporiace konto si môže klient vďaka voľným finančným prostriedkom znížiť úroky.

Hyposporiace konto umožňuje lepšie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov pri splácaní hypotéky. Pokiaľ má klient zostatok na tomto konte min. 2.000 €, potom istina na úvere vo výške zostatku na Hyposporiacom konte bude s nulovým úročením.

Zľavy z úrokovej sadzby:
- 0,40% za refinancovanie hypotéky (do 80% hodnoty nehnuteľnosti s bezproblémovou úverovou históriou klienta),
- 0,30% za kúpu nehnuteľnosti (hypotéka do 80 % hodnoty nehnuteľnosti s bezproblémovou úverovou históriou klienta),
- 0,10% pre hypotéky v objeme nad 37.500 €.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí Áno
Min. vek klienta 18 rokov
Max. vek klienta 65 rokov
Min. výška úveru 10 000 €
Max. výška úveru
400.000 €, max. 85% hodnoty nehnuteľnosti
Min. doba splatnosti úveru v rokoch 5 rokov
Max. doba splatnosti úveru v rokoch 30 rokov
Doklady, potrebné k vybaveniu
Základné dokumenty:
- žiadosť o hypotéku, občiansky preukaz, doklad o príjmoch, doklady k doloženiu účelu a zaisteniu úveru vrátane ocenenia, pri refinancovaní úveru ocenenie nehnuteľnosti nie staršie ako 6 rokov.

V prípade, že ste zamestnancom stačí potvrdenie o príjme a výpisy z účtu s úhradou mzdy nie staršou ako 30 dní.

V prípade príjmov z podnikania potrebujete priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, vrátane príloh, potvrdené razítkom daňového úradu za posledné 2 roky.

Klientom doložené príjmy môžu pochádzať:
- zo závislej činnosti v SR alebo zo zahraničia,
- z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, príp. súbeh príjmov,
- z existujúceho alebo budúceho prenájmu nehnuteľnosti v SR,
- z ostatných príjmov do výšky príjmov je možné zahrnúť napr. rodičovský príspevok, starobný dôchodok apod.

Informácie o zabezpečení

Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Áno
Max. výška úveru z hodnoty domu 85 %
Max. výška úveru z hodnoty bytu 85 %
Ocenenie nehnuteľnosti interným bankovým znalcom ---
Iné zabezpečenie ---

Informácie o cenníkových poplatkoch

Vstupný poplatok (%) 0,00 %, max. 0,00 €
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 55 €
Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia 145 €
Poplatok za expresné spracovanie úveru 0 €
Poplatok za ďalšie čerpanie úveru 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy 0 €
Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
V lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy, ak mimoriadna splátka presahuje 20 % istiny úveru je poplatok 1% z predčasne splatenej sumy presahujúcej 20% istiny úveru. Poplatok za predčasné splatenie úveru kedykoľvek v priebehu časového o
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)
V objeme do 20 % vrátane z istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred výročím uzavretia zmluvy.

Pokuty a sankcie

Sankčná úroková sadzba
5,00% + základná úroková sadzba ECB platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu
Poplatok za 1.upomienku 4 €
Poplatok za 2.upomienku
(resp. výzvu na predčasné splatenie)
20 €
Spôsob splácania Anuitný
Povinné poistenie splácania úveru Nie
Povinné poistenie nehnuteľnosti Áno
Povinné životné poistenie Nie
87
prijatých dopytov
81
ponúk od poradcov
21
registrovaných poradcov
6 550 800
objem hypoték v € celkom

Chcem dostať nezáväzné ponuky

Stačí sa registrovať a pridať dopyt s detailami požadovanej hypotéky.
Následne Vám poradcovia vypracujú ponuky na mieru.

Pridať dopyt

Registráciou profilu získa hypotekárny poradca prístup k prevereným dopytom o hypotéku.

* pre aktiváciu profilu sprostredkovateľa na HypoTrh.sk musí byť hypotekárny poradca registrovaný v zozname poradcov NBS