Hypokalkulačka

Detailný popis bankového produktu

Na kalkulačku

BKS Bank AG

Úver na bývanie

Parametre z kalkulačky zadané klientom

Typ úveru
Výška úveru 45 000,00 €
Doba splatnosti v rokoch 5 rokov
Typ úrokovej sadzby 3 roky nemenná
Hodnota nehnuteľnosti 75 000,00 €
Typ nehnuteľnosti Byt
Vek klienta 18 rokov
Bonita klienta Priemerná
Zaplatená suma celkom 49 406 €
Mesačná splátka 821 €
Vstupný poplatok 100 €
Úroková sadzba 1,43 %
Výška úveru k hodnote nehnuteľnosti 60 %
Náklady na zriadenie záložného práva 66 €

Všeobecné parametre produktu

Podmienky získania
Pozitívne posúdenie schopnosti klienta splácať úver.


O úver môžu klienti požiadať na obchodných miestach v Bratislave, Žiline a Banskej Bystrici.
Výhody/Bonusy
Bezplatné vyhotovenie znaleckého posudku,

- Premium Konto bez poplatku za vedenie počas doby prvej fixácie,

- možnosť poistenia financovanej nehnuteľnosti so zľavou priamo v banke.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí Áno
Min. vek klienta 18 rokov
Max. vek klienta 62 rokov
Min. výška úveru 5 000 €
Max. výška úveru
Do 90% hodnoty zábezpeky.
Min. doba splatnosti úveru v rokoch 1 rok
Max. doba splatnosti úveru v rokoch 30 rokov
Doklady, potrebné k vybaveniu
Úverová žiadosť, potvrdenie o príjme, výpisy z účtu, doklady k financovanej nehnuteľnosti (kúpna zmluva, rezervačná zmluva, zmluva o dielo), doklad totožnosti.

Informácie o zabezpečení

Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Áno
Max. výška úveru z hodnoty domu 90 %
Max. výška úveru z hodnoty bytu 90 %
Ocenenie nehnuteľnosti interným bankovým znalcom Áno
Iné zabezpečenie ---

Informácie o cenníkových poplatkoch

Vstupný poplatok (%)
1% z objemu úveru, min. 170 €
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 110 €
Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia 110 €
Poplatok za expresné spracovanie úveru 0 €
Poplatok za ďalšie čerpanie úveru
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy 0 €
Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
Skutočné náklady súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie a náklady, ktoré vznikli banke v súvislosti s predčasným splatením, max. 1% z výšky predčasne splatenej časti úveru
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)
20% istiny úveru ročne uskutočnené v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy.

Pokuty a sankcie

Sankčná úroková sadzba
5% p.a. zo sumy dlhu
Poplatok za 1.upomienku 3 €
Poplatok za 2.upomienku
(resp. výzvu na predčasné splatenie)
3 €
Spôsob splácania Anuitný
Povinné poistenie splácania úveru Nie
Povinné poistenie nehnuteľnosti Áno
Povinné životné poistenie Nie
87
prijatých dopytov
81
ponúk od poradcov
21
registrovaných poradcov
6 550 800
objem hypoték v € celkom

Chcem dostať nezáväzné ponuky

Stačí sa registrovať a pridať dopyt s detailami požadovanej hypotéky.
Následne Vám poradcovia vypracujú ponuky na mieru.

Pridať dopyt

Registráciou profilu získa hypotekárny poradca prístup k prevereným dopytom o hypotéku.

* pre aktiváciu profilu sprostredkovateľa na HypoTrh.sk musí byť hypotekárny poradca registrovaný v zozname poradcov NBS