Hypokalkulačka

Detailný popis bankového produktu

Na kalkulačku

Oberbank AG

Úver na bývanie

Aktuálna akcia banky

Akcia: platí pre žiadosti podané od 16.9.2016 do 28.2.2017

Zvýhodnené úrokové sadzby platia pre nasledovné fixácie:
- na 2 a 3 roky od 1,39%,
- na 4 a 5 rokov od 1,49%,
- na 7 rokov od 2,09%,
- na 10 rokov od 2,59%,
- vedenie bežného účtu na 12 mesiacov zdarma,
- fixácie na 2, 3, 4, 5, 7 a 10 rokov bez poplatku za spracovanie úveru, ostatné fixácie s poplatkom,
- akceptácia znaleckého posudku starého až 4 roky pri refinancovaní úveru.

Parametre z kalkulačky zadané klientom

Typ úveru Účelový úver
Výška úveru 45 000,00 €
Doba splatnosti v rokoch 5 rokov
Typ úrokovej sadzby 3 roky nemenná
Hodnota nehnuteľnosti 75 000,00 €
Typ nehnuteľnosti Byt
Vek klienta 18 rokov
Bonita klienta Priemerná
Zaplatená suma celkom 48 020 €
Mesačná splátka 797 €
Vstupný poplatok 0 €
Úroková sadzba 1,39 %
Výška úveru k hodnote nehnuteľnosti 60 %
Náklady na zriadenie záložného práva 214 €

Všeobecné parametre produktu

Podmienky získania
O úver je možné požiadať na obchodných miestach Oberbank AG v Bratislave, Nitre a Žiline.

Podmienkou získania úveru je:
- pravidelný príjem zasielaný na účet vedený v Oberbank,
- vlastníctvo nezaťaženej nehnuteľnosti (bez ťarchy), ktorá môže byť založená v prospech banky ako zábezpeka.
Výhody/Bonusy
- individuálne poradenstvo,
- možnosť poskytnutia úveru na nehnuteľnosti v Rakúsku a v Českej republike bez potreby zakladať slovenské nehnuteľnosti.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí Áno
Min. vek klienta 18 rokov
Max. vek klienta 65 rokov
Min. výška úveru 1 500 €
Max. výška úveru
Do 80% hodnoty zabezpečenia.
Min. doba splatnosti úveru v rokoch 3 roky
Max. doba splatnosti úveru v rokoch 25 rokov
Doklady, potrebné k vybaveniu
Doklady preukazujúce právne postavenie klienta a jeho totožnosť, doklady preukazujúce schopnosť klienta splácať úver.

Informácie o zabezpečení

Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Áno
Max. výška úveru z hodnoty domu 80 %
Max. výška úveru z hodnoty bytu 80 %
Ocenenie nehnuteľnosti interným bankovým znalcom ---
Iné zabezpečenie ---

Informácie o cenníkových poplatkoch

Vstupný poplatok (%) 0,70 %, min. 330,00 €
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150 €
Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia 150 €
Poplatok za expresné spracovanie úveru 0 €
Poplatok za ďalšie čerpanie úveru 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy 0 €
Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
Skutočné náklady súvisiace s predčasným splatením úveru do výšky maximálne 1% z objemu predčasne splatenej istiny.
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)
Bezplatnú mimoriadnu splátku je možné realizovať v období jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere do výšky 20% z aktuálneho zostatku istiny úveru.

Pokuty a sankcie

Sankčná úroková sadzba
Základná úroková sadzba ECB platná v prvý deň omeškania + 5% p.a.
Poplatok za 1.upomienku 18 €
Poplatok za 2.upomienku
(resp. výzvu na predčasné splatenie)
38 €
Spôsob splácania Anuitný
Povinné poistenie splácania úveru Nie
Povinné poistenie nehnuteľnosti Áno
Povinné životné poistenie Nie
87
prijatých dopytov
81
ponúk od poradcov
21
registrovaných poradcov
6 550 800
objem hypoték v € celkom

Chcem dostať nezáväzné ponuky

Stačí sa registrovať a pridať dopyt s detailami požadovanej hypotéky.
Následne Vám poradcovia vypracujú ponuky na mieru.

Pridať dopyt

Registráciou profilu získa hypotekárny poradca prístup k prevereným dopytom o hypotéku.

* pre aktiváciu profilu sprostredkovateľa na HypoTrh.sk musí byť hypotekárny poradca registrovaný v zozname poradcov NBS