Hypokalkulačka

Detailný popis bankového produktu

Na kalkulačku

Slovenská sporiteľňa

Úver na bývanie

Aktuálna akcia banky

- banka ponúka klientom vybavenie a zaplatenie znaleckého posudku k nehnuteľnosti a vkladu záložného práva do katastra, poistenie nehnuteľnosti na 1 rok,
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru.

Aktuálne úrokové sadzby:
- pri fixácii na 1 rok od 1,39%,
- pri fixácii na 3 roky od 1,39%,
- pri fixácii na 5 rokov od 1,59%,
- pri fixácii na 10 rokov od 2,99%.

Parametre z kalkulačky zadané klientom

Typ úveru Účelový úver
Výška úveru 45 000,00 €
Doba splatnosti v rokoch 5 rokov
Typ úrokovej sadzby 3 roky nemenná
Hodnota nehnuteľnosti 75 000,00 €
Typ nehnuteľnosti Byt
Vek klienta 18 rokov
Bonita klienta Priemerná
Zaplatená suma celkom 47 872 €
Mesačná splátka 797 €
Vstupný poplatok 0 €
Úroková sadzba 1,39 %
Výška úveru k hodnote nehnuteľnosti 60 %
Náklady na zriadenie záložného práva 66 €

Všeobecné parametre produktu

Podmienky získania
Občianstvo SR alebo pobyt na území SR, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu, úver zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou.
Výhody/Bonusy
Ak je úver poskytnutý do 70% hodnoty zabezpečenia, nemusíte banke dokladovať účel, zabezpečenie úveru aj budúcim bytom, resp. rodinným domom financovaným z úveru, podnikatelia bez príjmu zo závislej činnosti môžu získať úver na súkromné účely aj na základe posúdenia ich dosiahnutého percenta z tržieb, možnosť odkladu prvej splátky istiny až o 24 mesiacov.

Zvýhodnená úroková sadzba v rámci Programu Výhodný súčet:
- o 0,50% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako inkasný účet klienta účet vedený v Slovenskej sporiteľni, tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní a
- klient má vedený v Slovenskej sporiteľni sporiaci účet a
- na sporiaci účet bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň min. suma sporenia - o 0,20% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru, ktoré trvá počas celej doby trvania úverového vzťahu

Zvýhodnenie je možné získať jednotlivo alebo vo výške 0,70%, ak klient v čase uzatvorenia zmluvy o úvere splní obidve podmienky.
Povinnosť dokladovať použitie peňazí
Áno, pre úver vyšší ako 70% hodnoty zabezpečenia
Min. vek klienta 18 rokov
Max. vek klienta 65 rokov
Min. výška úveru 7 000 €
Max. výška úveru
Do 100% z hodnoty zábezpeky.
Min. doba splatnosti úveru v rokoch 4 roky
Max. doba splatnosti úveru v rokoch 30 rokov
Doklady, potrebné k vybaveniu
Potvrdenie o príjme je potrebné len pri určitých typoch povolaní, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni. Podnikatelia predkladajú potvrdenie o príjme na základe daňového priznania.

Informácie o zabezpečení

Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností Áno
Max. výška úveru z hodnoty domu 100 %
Max. výška úveru z hodnoty bytu 100 %
Ocenenie nehnuteľnosti interným bankovým znalcom Nie
Iné zabezpečenie ---

Informácie o cenníkových poplatkoch

Vstupný poplatok (%)
199 € - 999 € v závislosti od výšky úveru
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 149 €
Poplatok za zmenu nehnuteľnosti ako zabezpečenia 149 €
Poplatok za expresné spracovanie úveru 0 €
Poplatok za ďalšie čerpanie úveru 0 €
Poplatok za predčasnú splátku k termínu obnovy
0,00 € (pri úveroch s fixnou sadzbou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie)
Poplatok za predčasnú splátku mimo termínu obnovy
Max. 1% z predčasne splatenej pohľadávky banky alebo jej časti (pri úveroch s fixnou sadzbou mimo obchodného dňa nasledujúceho po uplynutí doby fixácie).
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)
Bez poplatku raz za kalendárny rok, najviac vo výške 20% istiny úveru aktuálnej ku dňu predčasného splatenia (prvykrát po uplynutí jedného roka od uzatvorenia úverovej zmluvy).

Pokuty a sankcie

Sankčná úroková sadzba 5,00% p.a.
Poplatok za 1.upomienku 8 €
Poplatok za 2.upomienku
(resp. výzvu na predčasné splatenie)
8 €
Spôsob splácania Anuitný
Povinné poistenie splácania úveru Nie
Povinné poistenie nehnuteľnosti Áno
Povinné životné poistenie Nie
87
prijatých dopytov
81
ponúk od poradcov
21
registrovaných poradcov
6 550 800
objem hypoték v € celkom

Chcem dostať nezáväzné ponuky

Stačí sa registrovať a pridať dopyt s detailami požadovanej hypotéky.
Následne Vám poradcovia vypracujú ponuky na mieru.

Pridať dopyt

Registráciou profilu získa hypotekárny poradca prístup k prevereným dopytom o hypotéku.

* pre aktiváciu profilu sprostredkovateľa na HypoTrh.sk musí byť hypotekárny poradca registrovaný v zozname poradcov NBS